Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO KUPNÍ SMLOUVY A VZTAHY Z TĚCHTO SMLUV VYPLÝVAJÍCÍ

společnosti IMMO Agency s.r.o., Masarykovo nábřeží 2014/2, Praha 2, 120 00 , IČ: 02848295, DIČ: CZ02848295 zapsané u Městského soudu v Praze, spisová značka C 224477

Vydané v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ)

Prodávající

Obchodní společnost  IMMO Agency s.r.o., Masarykovo nábřeží 2014/2, Praha 2, 120 00 , IČ: 02848295, DIČ: CZ02848295 zapsané u Městského soudu v Praze, spisová značka C 224477, datum zápisu: 17.6.2014. Jsme plátcem DPH.

Mobilní telefon: +420 739 064 129

internetový obchod: www.opticlab.cz

E-mail: info@opticlab.cz

Bankovní spojení: 6718902/0800 (Česká spořitelna,a.s.), IBAN: CZ77 0800 0000 0000 0671 8902, BIC (SWIFT): GIBACZPX


Provozovny: Provozní doba a adresy jednotlivých provozoven jsou uvedeny na webových stránkách v sekci Kontakty.

Adresy servisních míst: Adresy servisů jednotlivých výrobců sdělíme na vyžádání.

1. Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Prodávající je obchodní společnost IMMO Agency s.r.o., Masarykovo nábřeží 2014/2, Praha 2, 120 00 , IČ: 02848295, DIČ: CZ02848295 zapsané u Městského soudu v Praze, spisová značka C 224477, datum zápisu: 17.6.2014 (dále jen "prodávající").

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.opticlab.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webových stránek (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Kupující převzetím zboží od prodávajícího, nebo převzetím od přepravce souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami a reklamačním řádem. Obchodní podmínky a reklamační řád lze stáhnout v tisknutelné formě a jsou dostupné k nahlédnutí v provozovnách společnosti IMMO Agency s.r.o.

2. Obchodní podmínky pro ČR a koncové uživatele

Způsoby dodání zboží

 • Přepravní službou: Způsob dopravy a její podmínky najde zákazník v sekci "Doprava". Dopravu zajišťuje dodavatel na území celé České republiky. Náklady na dopravu mohou být různé dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám, aktuální ceník je uveden v sekci "košík" nebo je možné si jej vyžádat v provozovně dodavatele v písemné podobě.

 • Osobní odběr: Objednané zboží si můžete zdarma vyzvednout na naší provozovně.

Způsoby platby

 • Na dobírku: Při volbě platby dobírkou zaplatíte celou částku za objednané zboží řidiči. Platbu je možné provézt v hotovosti nebo platební kartou.

 • V hotovosti na provozovně: Při osobním odběru zboží přijímáme platby v hotovosti i kartou.

Cena a podmínky přepravy se řídí zvoleným způsobem odběru.

Dodací lhůty

Zboží, které je skladem, Vám v případě jeho zaslání na dobírku dodáme do 24 hodin od telefonického potvrzení objednávky na jakoukoliv adresu v ČR. Zboží, které skladem není, expedujeme obvykle do 5-10 pracovních dnů, nebo podle dostupnosti od dodavatele.

Bude-li dodací lhůta prodloužena, bude zákazník včas informován.

3. Další ujednání

Ochrana osobních údajů

Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení). Tento souhlas lze odvolat zasláním písemného nesouhlasu se zpracováním osobních údajů na adresu IMMO Agency s.r.o., Masarykovo nábřeží 2014/2, Praha 2, 120 00 , IČ: 02848295, DIČ: CZ02848295. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnými zákony České republiky, hlavně pak se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Internetová objednávka

Po vytvoření (odeslání) objednávky zákazník obdrží automatickou odpověď prostřednictvím elektronické pošty, která obsahuje informaci o úspěšném přijetí, způsobu naší další komunikace a přesné specifikaci objednaného zboží včetně cen. Potvrzení objednávky je uskutečněno až po telefonickém nebo e-mailovém potvrzení objednávky zaměstnancem společnosti IMMO Agency s.r.o..

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky s výjimkou ustanovení Storno objednávky ze strany prodávajícího viz. Storno objednávky.

Objednávku může kupující zadat také emailem, telefonicky, osobně či jinou vhodnou formou za podmínek prezentovaných na webovém rozhraní.

Výběr modelu brýlí

Před zvolením modelu si rozmyslete, jaké vlastnosti by Vámi vybraný model měl splňovat, k jakému účelu jej hodláte používat a v jakých podmínkách. Každé brýle jsou vyrobeny k určitému druhu používání a tomu jsou přizpůsobeny i jejich vlastnosti.

Platnost cen

Ceny zboží jsou denně aktualizovány, lze si je ověřit u jednotlivých položek a platné jsou v momentu objednání.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

Při emisi slevových poukázek se procentuální sleva vypočítává, a to i v případě již zlevněného zboží, vždy pouze z maloobchodních cen před slevou.

Zálohy na zboží

U specifického zboží, které je pouze na objednávku, může být požadována nevratná záloha v obvyklé výši 100% z prodejní ceny zboží. O podrobnostech budete při objednání informováni zaměstnanci společnosti.

Daňový doklad a záruční list

Daňový doklad je vždy součástí zásilky nebo osobního prodeje. Záruční list je vystavován v závislosti na podmínkách oficiálního dovozce. V případě, že zásilka obsahuje pouze daňový doklad, slouží tento doklad zároveň jako záruční list.

4. Záruční a Reklamační podmínky pro ČR a koncové uživatele

Veškeré nepopsané skutečnosti se řídí Občanským zákoníkem a zákonem O ochraně spotřebitele v platném znění.

V případě zakoupení zboží v rámci podnikatelské činnosti se postupuje při reklamaci dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku v platném znění.

Převzetí zásilky

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Kupujícímu je doporučeno nepřebírat od přepravce poškozenou zásilku a kontaktovat naše reklamační oddělení. V případě převzetí poškozené zásilky bude k reklamaci přistupováno ve spolupráci s přepravní službou.

Po převzetí zboží je doporučeno zboží bez zbytečného odkladu zkontrolovat a případné zjištěné vady bez prodlení oznámit písemnou formou na e-mail: info@opticlab.cz  (nejrychlejší řešení) nebo korespondenční poštou na adresu provozovny.

Způsob popsání vady a další potřebné informace, jsou uvedeny v článku „Vyřízení reklamace"

Práva z odpovědnosti za vady, podmínky uplatnění těchto práv

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení uvedená v předchozím bodu podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Právo z vadného plnění se nevztahuje na vady vzniklé použitím v rozporu s návodem k použití, na vady vzniklé mechanickým poškozením či živelnou pohromou (voda, písek, oheň atd.)

Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou funkčností nebo poruchou výrobku.

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Při prodeji spotřebního zboží je kupující oprávněn uplatnit právo z odpovědnosti za vady v době 24 měsíců od převzetí zboží, tato doba může však být prohlášením v záručním listě stanovená delší. V případě prodloužené (smluvní) záruky prodávající v záručním listě (potvrzení) určí podmínky a rozsah prodloužené záruky. V případě, že záruční list (potvrzení) neexistuje, slouží jako záruční list (potvrzení) daňový doklad – faktura. Datum prodeje je vyznačeno na prodejním dokladu, případně i na záručním listu.

Vyřízení reklamace

Kupujícím je doporučeno v případě reklamace zboží zakoupeného u firmy IMMO Agency s.r.o. postupovat následujícím způsobem:

 • V případě reklamace zakoupeného zboží doporučujeme zaslat na emailovou adresu info@opticlab.cz název zboží a co nejpřesnější popis důvodu reklamace. Zákazníkovi následně sdělíme informace o dalším postupu.

 • Pro reklamaci u nás využít při osobním doručení na provozovnu (Masarykovo nábřeží 2014/2, Praha 2, 120 00) společnosti IMMO Agency s.r.o.

 • Pro reklamaci u nás využít při podání formou zásilky na adresu provozovny společnosti IMMO Agency s.r.o. (Masarykovo nábřeží 2014/2, Praha 2, 120 00)

 • Dodat spolu s reklamovaným zbožím veškeré součásti, které mohou s vadou souviset, přesný popis vady, případně důkaz projevu vady, která vzniká pouze občas, kontaktní informace (telefon, e-mail), specifikaci práv, která chcete v souvislosti s reklamací uplatnit, prodejní doklad (kopii) a záruční list.

 • Zásilka s reklamovaným zbožím by měla být dodána v řádném bezpečném obalu jako cenný balík (nikoliv dobírkou).

Uvedená doporučení nemají vliv na možnosti a práva spotřebitele vyplývající z Občanského zákoníku a zákonu O ochraně spotřebitele v platném znění a mají sloužit pouze pro co nejrychlejší vyřízení reklamace výrobku.

O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamace, vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení - reklamační protokol.

Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty může kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

Zamítnutí reklamací:

Za vadu nelze považovat změnu zboží, která vznikla v důsledku jeho běžného opotřebení, nesprávného používání nebo nesprávného zásahu.

Reklamace se tedy vztahuje pouze na závady způsobené vadou materiálu, příp. špatnou výrobní technologií.

Náklady reklamace

Pro případ neoprávněné a tedy neuznané reklamace kupující souhlasí s tím, že uhradí prodávajícímu jím účelně vynaložené náklady související s reklamačním řízením nad rámec běžného vyřízení reklamace (zejména náklady na vlastní znalecký posudek, náklady právního zastoupení, apod.). Na práva kupujícího k úhradě nákladů spojených s úspěšným reklamačním řízením se použijí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

5. Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího:

 • Objednávku může kupující stornovat telefonicky (+420 739 064 129) případně emailem info@opticlab.cz až do chvíle, než s Vámi naši zaměstnanci naplánují dopravu zboží. V písemné formě storna Vás žádáme o uvedení čísla objednávky. Toto číslo je uvedeno v automatické odpovědi, kterou obdržíte na váš kontaktní e-mail po úspěšném vytvoření objednávky.

Storno objednávky ze strany prodávajícího:

Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 • Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou chybu v ceně zboží je považována například o 70% nižší cena, než je pro tento druhy a typ zboží obvyklé. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

 • Prodávající má právo nepotvrdit objednávku, nebo od objednávky odstoupit, viz Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené pomocí komunikace na dálku.

6. Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené pomocí komunikace na dálku

Kupující má v souladu s platnými zákony právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě do 14 dnů od data převzetí. V této lhůtě musí kupující odeslat odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující následně vrátí zboží prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději ho ale musí odeslat do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

Prodávající vrátí kupujícímu peníze ve lhůtě 14 dnů od odstoupení kupujícího od smlouvy, nejdříve ale v okamžiku převzetí vraceného zboží prodávajícím nebo pokud kupující prokáže, že vrácené zboží odeslal prodávajícímu.

Kupující má kromě kupní ceny zboží právo na vrácení nákladů souvisejících s dopravou zboží, kterou prodávajícímu uhradil, nejvýše však ale ve výši ceny nejlevnější nabízené dopravy prodávajícího. Náklady spojené s vracením zboží však nese kupující.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, který tvoří přílohu obchodních podmínek. Doporučujeme odstoupit od kupní smlouvy písemně tak, že tuto skutečnost kupující zašle na adresu elektronické pošty prodávajícího info@opticlab.cz nebo na adresu provozovny prodávajícího.

IMMO Agency s.r.o., Masarykovo nábřeží 2014/2, Praha 2, 120 00

IČ: 02848295, DIČ: CZ02848295

Žádáme kupující, aby v případě odstoupení uvedli číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložili doklad o koupi zboží.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

Odstoupení od kupní smlouvy může být zamítnuto pokud bylo zboží zakoupeno podnikatelem a nebo právnickou osobou. V takovém případě se použijí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené dodavateli bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká dodavateli vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek a dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, je kupující povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

7. Ostatní ustanovení

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

8. Závěrečná ustanovení

Neplatnost některého ustanovení těchto obchodních podmínek či některého ze smluvních ujednání mezi stranami nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení.

Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, která jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky, vč. reklamačního řádu, nabývají účinnost dne 01.06.2016

Změny reklamačního řádu i obchodních podmínek vyhrazeny.

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz